Aby zapewnić najwyższą jakość produkowanych wyrobów transport odbywa się w warunkach chłodniczych . Posiadamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 22000:2005

Oferta :: Praca :: Sprzedaż :: Kontakt :: Produkcja:: Transport :: Osiągnięcia firmy :: Sport